Monterede laksegarn til fritidsfiskeren

Leveres standard monterede fra lager. Laksegarnene er monteret i henhold til gældende regler og forordninger. Det vil sige laksegarnene er lovlige at bruge for fritidsfiskeren.

Sortér efter:

Lakse/Ørredgarn - Flydegarn

0.28 x 65mm x 18,5ma x
3000kn
45 m flydeline nr. 5
49,5 m synkeline nr. 1,5

696,25 dkk Inkl. moms

Lakse/Ørredgarn - Flydegarn

0.28 x 65mm x 11,5ma x
3000kn
45 m flydeline nr. 5
49,5 m synkeline nr. 1,5

643,75 dkk Inkl. moms

Laksen

Alle ovennævnte garn er velegnet til fangst af laks.

Laksen er en sølvskinnende slank fisk med fedtfinne. Laksen kan kendes fra havørreden på den slankere halerod, de færre pletter under sidelinjen og på, at gællegitterstavene på forreste gællebue er tornformede. Sæsonen for fiskeri efter laks finder sted i perioden fra april til september.

Fredningstider og mindstemål
Havørreden er fredet efter tidspunkterne i skemaet herunder.

Saltvand Farvand
16. nov - 15. jan Overalt (i yngledragt)*
15. sep - 28/29. feb Vadehavet
Hele året Vadehavet nord for Låningsvejen til Mandø, i Ringkøbing, Nissum og Stadil Fjorde og Von Å er laks totalfredet Ferskvand
 

16. nov - 15. jan Overalt 


* I fredningsperioden må du kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem. Farvede fisk skal straks og så nænsomt som muligt genudsættes..

Mindstemålet på laks:

Saltvand Samlet længde
Alle farvande 60 cm
Ferskvand 40 cm


Fritidsfiskere
Fritidsfiskere må kun benytte laksegarn, der har en monteret længde på maksimalt 3 x 45 meter. Alternativt kan du anskaffe dig et garn, som har en samlet længde på 135 meter. For flydegarn gælder at de maksimalt må have en højde på tre meter, for bundsættegarn må højden maksimalt være 1,5 meter.