Sunngiffimmi Aalisartunut

Immikkoortitikkit

Aaliaast Qisumm. Immoqqavilik

48,00 dkk Momseqanngitsoq

Qissarutit Akkiuffeqanngitsut

2,11 dkk Momseqanngitsoq

Oqummersanut Ringit

1,00 dkk Momseqanngitsoq

Aalisaammut Oqimaaloqutaq Qissarutilik

90,00 dkk Momseqanngitsoq

Aalisaatissiaq Nylon

38,00 dkk Momseqanngitsoq

Akkersat Damex

35,00 dkk Momseqanngitsoq

Højest fem torsk om dagen!

Torskebestanden skal genoprettes i den vestlige østersø, og man har derfor, fra politisk side, indført en øvre grænse for, hvor mange torsk lyst- og fritidsfiskere må tage med i land pr. dag. Regler gælder for alle farvande omkring Fyn, det østlige Sønderjylland, Østjylland og det meste af Sjælland og Bornholm.

Reglerne betyder, at du som lyst- og fritidsfisker højst må tage fem torsk pr. dag med i land. I perioden 1. februar til 31. marts må du dog højst tage 3 torsk med i land pr. dag. Hvis du fisker i området med en turbåd, så gælder reglerne også her.

Husk i øvrigt fisketegnet.