Sunngiffimmi Aalisartunut

Immikkoortitikkit

Håndspoler/linehaler. Galv.

Manuel linehaler

470,75 dkk Momseqanngitsoq

Qissarutit Akkiuffeqanngitsut

0,76 dkk Momseqanngitsoq

Oqummersanut Ringit

0,76 dkk Momseqanngitsoq

Aalisaammut Oqimaaloqutaq Qissarutilik

Må ikke bruges i Danmark

63,00 dkk Momseqanngitsoq

Aalisaatissiaq Nylon

11,55 dkk Momseqanngitsoq

Akkersat Damex

30,45 dkk Momseqanngitsoq

Højest fem torsk om dagen!

Torskebestanden skal genoprettes i den vestlige østersø, og man har derfor, fra politisk side, indført en øvre grænse for, hvor mange torsk lyst- og fritidsfiskere må tage med i land pr. dag. Regler gælder for alle farvande omkring Fyn, det østlige Sønderjylland, Østjylland og det meste af Sjælland og Bornholm.

Reglerne betyder, at du som lyst- og fritidsfisker højst må tage fem torsk pr. dag med i land. I perioden 1. februar til 31. marts må du dog højst tage 3 torsk med i land pr. dag. Hvis du fisker i området med en turbåd, så gælder reglerne også her.

Husk i øvrigt fisketegnet.