Aalisakkanut Amiiaat

Immikkoortitikkit

Aalisakkanut Amiiaat

6.796,00 dkk Momseqanngitsoq

Aalisakkanut amiiaat sisammik sanaaq pisariitsumik atorneqarsinnaasoq. Aalisakkanut amiiaat Daconetip pitsaasumik, sisammillu manngertornerneq ajortumi sanatitaraa. Tunngaviusumik pisariitsumik atoruminartuunissaa aallaavigalugu sanaajuvoq. Aalisakkanut amiiaat imermut ataniliinnagassaavoq – atuinnarianngussallunilu. Aalisakkat iluitsut, kiisalu nerpittaannaat pisariitsumik ameersinnaavai. Talerpimmoorsinnaasutut saamimmoorsinnaasutullu suliaasoq, kiisalu aamma nerrivittassaa Daconet aqqutigalugu pineqarsinnaalluni.