Eqalunnut Qassutit Qimiallit

Eqalunnut qassutit. Eqalunnut qassutit puttasuttut kivisittakkalu, pitsaasunik qimissersukkat.

Eqalunnut qassutit naliginnaasumik qimissikkat, imaluunniit pisisartup kissaataa malillugu suliat. Qassutit qimisseriikkat 45mtr. missaani takissuseqartarput. Qassutit pisisartup kissaataataa malillugu suliarineqassagunik  sap.akunneri marluk sisamallu qaangiunnerini piareerneqarsinnaapput.

Ørreden

Ørreden herunder havørred og regnbueørred, som er de mest fangede i garn, dog kan garnene anvendes til alle ørreder. Regnbueørreden har en lille karakteristisk fedtfinne på oversiden tæt på halefinnen. Over det meste af kroppen, ryg, fedt- og halefinner har den sorte pletter. Havørreden er sølvskinnende og slank med fedtfinne. Også havørreden har sorte pletter på ryg og kropsside. Sæsonen for fiskeri efter ørreder finder sted året rundt, men fisken er bedst i perioden fra april til september.

Fredningstider og mindstemål

Havørreden er fredet efter tidspunkterne i skemaet herunder.

Saltvand Farvand
16. nov - 15. jan Overalt (i yngledragt)*
15. sep - 28/29. feb Vadehavet
Hele året I Ringkøbing, Nissum (i yngledragt) og Stadil fjorde er nedfaldshavørred totalfredet
   
Ferskvand  
16. nov - 15. jan Overalt 

* I saltvand gælder fredning af ørred kun farvede fisk. I fredningsperioden må du kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem. Farvede fisk skal straks, og så nænsomt som muligt, genudsættes.

Mindstemålet på havørred:

Saltvand Samlet længde
Alle farvande 40 cm
   
Ferskvand 40 cm

Fritidsfiskere

Fritidsfiskere må kun benytte ørredgarn, der har en monteret længde på maksimalt 3 x 45 meter. Alternativt kan du anskaffe dig et garn, som har en samlet længde på 135 meter. For flydegarn gælder at de maksimalt må have en højde på tre meter, for bundsættegarn må højden maksimalt være 1,5 meter.