Puisinut Qassutit Qimissersugassat

Puisinut qassutit monofil-inik netitallik online-kkut Daconetimi pisiarineqarsinnaapput. Kalaallit nunaanni atorneqarnerusarput.