Domæne allanngortipparput - daconet.dk/kl-mit frydendahl.com-mut domænep allanngortinnera piareersimaffigaarput. Allanngortinneq Maaji 1, 2024-imi pissaaq. Atuaqqigit

Pisinnaatitaaffiit- aamma Cookie politikki

Aallartinniarlugu oqaatigissavarput - illit inuttut paasissutissatit qitiutillugit isigivagut!

Nunat Tamalaat Akornanni Inuttut Paasissutissanik Illersuineq pillugu Inatsisip nutaap (GDPR) atuutilerneratigut pisussaaffeqarpugut illit pillugu katersatigut paasissutissatit suut katersornerigut, aammalu qanoq atortarnerigut paasissutissatit. Pisinnaatitaaffiit- aamma cookie politikki nutaaq taamaalilluni qulakkeerpaat illit inuttut paasissutissatit isumannaatsumik toqqortarineqartut, aammalu suliffeqarfiitut tamakkiisumik malittarisassat Nunat Tamalaat Akornanni Inuttut Paasissutissanik Illersuineq pillugu Inatsisip nutaap malinneqarnissaat.

Nunat Tamalaat Akornanni Inuttut Paasissutissanik Illersuineq pillugu Inatsisit (GDPR)

GDPR-ip aalajangersarpai qanoq suliffeqarfittut inuttut paasissutissanik toqqorsivigisinnaanerit suliarisinnaanerillu, aammalu qanoq pisinnaatitaaffeqarnerit inuttut paasissutissatit pillugit. Inatsit nammineq siunertaraa nunat tamalaat akornanni inuttut paasissutissanik illersuineq pisinnaatitaaffiillu ataatsimut malittarisassatut aaqqissuunneqarnissaat EU-mi innuttaasut tamarmik iluaqutigisaannik, aammalu atuuppoq suliffeqarfinnut kattuffinnullu tamanut, EU-mi innuttaasut paasissutissartaannik katersisartunut suliarisartunullu, taamaallaat tunisassiornermut imaluunniit kiffartuussinermut tunngassuteqanngikkaluartoq, imaluunniit paasissutissanik katersisarnermut malittarisassanut tunngassuteqartumik malinnaaffiginnittarnermut.

Maani atuarsinnaavatit EU-p Nunat Tamalaat Akornanni Inuttut Paasissutissanik Illersuineq pillugu Inatsisip pillugu paasisaqarnerugit.

Suna inuttut paasissutissat katersorpagut?

Inuttut paasissutissanik ilisarnaatigisunik katersisarpugut, taamaalilluta piumasatit naapertorlugit tunisassiat kiffartuussinerillu tunniussinnaaniassagatsigit. Assersuutigalugu, immaqa pisiniaruit, kiffartuussivitsinnut saaffiginnikkuit, kontoqaruit, unammisitsinitsinni peqataaguit, imaluunniit nittartakkatsinnik atuiguit.

 

Paasissutissatit makkuupput:

  • Inuttut attaveqatigiinnermut paasissutissat ilisarnaatigisut soorlu ateq, najugaq, oqarasuaatip normua, nassiussinermut akiligassanullu paasissutissat.
  • Kontoqarnermut isissutissamullu paasissutissat ilanngullugit ateq atuisullu isissutissaa.
  • Akiliisarnermut kreditkortimullu paasissutissat.

Nittartakkatsinnik atuisaruit, automatiskimik katersisarpagut paasissutissatit qarasaasiatit imaluunniit internet browserit aqqutigalugit. Paasissutissanik amerlanerusunik paasisaqarsinnaavutit "Cookies aamma Pixel tags"-imut tunngasut immikkoortuani matumani inuttut paasissutissanut politikkip naanerani. Paasissutissat makkuupput:

  • Cookies, IP-adressit, saaffiginnittarfiit, internet browserit, web beacons aamma tags.

Allatut oqaatigalugu, katersisarpagut paasissutissatit nammineq erseqqissumik tunniussatit suleqatigiissutigisatit atatillugu.

Sooq inuttut paasissutissanik suliaqartarpugut?

Inuttut paasissutissatit pisariaqarput, taamaalilluta pisussaaffigisatit naammassisinnaaniassagatsigit - ilanngullugu suliarinninneq nassiussanillu nassiussineq, taakkunannga pisisimasutit. Sunik suleqatigiissutigisimagitit aallaavigalugu, inuttut paasissutissatit atortarpagut makkununnga siunertanut:

  • Marketingimut tunngasut suliaqarnerit
  • Daconet.dk-mi tunisassianik tuniniaaneq
  • Daconet.dk-mi pisanik nassiussineq
  • Nutserisunut nalunaarsuiffimmut nalunaarsuineq
  • Akissarsitinneq kortit

Kikkunnut paasissutissanik ingerlatitseqqittarpugut?

Inuttut paasissutissanik allanut paasissutissanik aqutsisunut ingerlatitseqqittanngilagut, taakkununnga erseqqissumik suleqatigiissutigisimanngisannut. Akuersissutigisimasannik. Suliffeqarfinnik assigiinngitsunik atorluaavugut paasissutissanik toqqorsiviginninnissamut suliarinninnissamullu sinnerluta. Taakku inuttut paasissutissatit atorsinnaanngilaat allanut siunertanut allanut toqqorsiviginninnissatsinnut. Kisianni atortarpagut paasissutissanik suliarinnittartut illersorneqarsinnaasumik qaffasissuseqartut.

Makku takukkit, kikkut atortarpagut paasissutissanik suliarinnittartutut.

Qanoq sivisutigisumik inuttut paasissutissanik toqqorsivigisarpagut?

Inuttut paasissutissatit toqqortarivagut inatsisit malillugit akuerisaasumik piffissami. Paasissutissat siunertamut katersorneqarsimasut naammassineqanngippata, paasissutissat piiarneqartarput.

Inuttut paasissutissatit isumannaatsumik toqqortarineqarpat?

Teknikkikkut aaqqissuussaanikkullu isumannaallisaanermut iliuutsit atortarpagut, taamaalilluta qulakkeerlugu inuttut paasissutissatit piiarneqannginnissaat, saqqummiunneqannginnissaat, ilisimaneqannginnissaat, atornerlunneqannginnissaat imaluunniit inatsisit unioqqutillugit suliarineqannginnissaat.

Inuttut paasissutissanik inatsit qulakkeerpaat inuttut paasissutissatit isumannaatsumik toqqortarineqarnissaat isertuunneqarnissaallu. Inuttut paasissutissatit toqqorneqarput qarasaasiatigut serverinilu killilersugaasumik isersimaarfigineqarsinnaasuni, taakkulu inissisimapput nakkutigineqartartuni, taamaalilluni qulakkeerneqartarluni inuttut paasissutissatit isumannaatsumik toqqortarineqarnissaat.

Internet aqqutigalugu paasissutissanik nuussineq aarlerinaateqarpoq, taamaattumillu aarlerinaateqarpoq, inuttut paasissutissatit nuunneqarneranni toqqortarineqarneranniluunniit allatigut isersinnaanermik. Annerusumik iliuuseqarsimavugut aarlerinaateq taanna annikillisarniarlugu, kisianni inuttut paasissutissatit nammineq akisussaaffigalugit tunniuttarpatit.

Sooq paasissutissanik peqarpugut pillugit paasisaqarusuppit?

Inuttut paasissutissatit qanoq ittut katersorsimavutigut qarasaasiatsinni nalunaarsorsimasagut qaqugukkulluunniit paasisaqarfigisinnaavatit. Paasissutissat taakku saqqummiunneqartarput atuaruminartumik nalunaarsukkamik.

Inuttut paasissutissatit eqqunngitsut imaluunniit inatsisit unioqqutillugit suliarineqarsimasut pillugit itigartitsisinnaavutit, piiarneqarnissaannut imaluunniit blokerneqarnissaannut. Tamakku pisinnaatitaaffigivatit inuttut paasissutissanik inatsisip malillugu. Itigartitsinissamut saaffiginninnissamulluunniit attaveqarusukkuit, tamanna mailikkut attaveqarfigisinnaavat fiskenet@frydendahl.com aqqutigalugu.

Marketingimut suleqatigiissutitit atorunnaarsissallugit kissaatigippat?

Inuttut paasissutissatit suliarisarpagut suleqatigiissutigisannik tunngaveqartumik, taava suleqatigiissutitit qaqugukkulluunniit atorunnaarsissinnaavatit, taamaalilluta inuttut paasissutissatit suliarinngilagut.

Suleqatigiissutitit atorunnaarsikkukkit, tamanna isumaqarpoq, suliassanut pisussaaffigisatsinnut naammassinnissinnaannginnatta, aammalu pisanik siusinnerusukkut piumasaqaatinik imaluunniit assigisaannik paasissutissanik saqqummiussisinnaannginnatta. Taamaattumik nutserisunut nalunaarsuiffimmut nalunaarsuutit amerlanerusut aamma pissarsiarinavianngilatit.

Akerliliinissamik kissaateqarpit?

Inuttut paasissutissanik suliarinninneq pillugu akerliliiniaruit, tamanna uunga saaffiginnittoqassaaq:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Tlf: 33193200
E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

Cookies aamma Pixel tags

Nittartakkatsinnik atuisaruit, automatiskimik akuersissutigisarpatit cookie-mut tunngasut.

Cookie tassaavoq fili mikisoq, qarasaasiatsinni toqqortarivarput (Internet Explorer, Safari, Google Chrome il.il.) nittartakkatsinnik pulaaruit. Filimik taassuminnga atorlugu, systemitsinniit qarasaasiatit ilisarisinnaavarput webshopitsinnut siusinnerusukkut pulaartarsimaguit. Cookies-it ilaat browserit matunerani piiarneqartarput, ilaalli sivisunerusumik inuussutissarsiorneqartarput, kisianni pingaarnerpaavoq, inuttut paasissutissatit kinaassutsit sumi najugaqarnerit qanorlu ukioqarnerit il.il. paasisinnaanngilagut - cookie amerlanertigut tamakkiisumik isertuussaavoq. Kisianni periarfissaqarputit browserit automatiskimik webformularinik inuttut paasissutissanik immersuisinnaavoq, tamannalu paasissutissatit kisimiillutit toqqortarivatit.

Cookies-it atorlugit webshopitsinni atuisut misigisaannik pitsanngorsaavugut. Webshopimi ilaatigut atortut, soorlu qimarratigisatit puussiat, cookies-imut tunngasut, taamaattumillu cookies-it atorunnaarsikkukkit, webshopimi misigisamik tamakkiisumik naatsorsuutiginngilatit. Webshopip cookies atorlugu ilisarisinnaavaatit puussiarlu qimarratigisat.

Cookies aqqutigalugu katersat paasissutissat inuttut paasissutissanngorlugit suliarineqanngillat.

Makku cookies-it atortarpagut

Kisitsisit

Ateq Pisortaq Siunertaq Piffissaq kingulleq Typi
_ga Daconet.dk Naqitatut ID-mik nalunaarsuiffik, webshopitsinni atuisut pissusilersornerannik kisitsisitigut misissuiffik Ukiut marluk HTTP
_gat Daconet.dk Cookie, taanna atorlugu atuisut ataasiakkaat aamma webshopitsinni atuisarnerat malinnaaffigisinnaavarput. Nittartakkamut iseruit toqqortarineqarpoq kingornalu iseruit tulliuttuni nutarterneqartarluni. Google Analytics atorlugu inuttut paasissutissanik katersinngilagut, IP-adressimik kisitsisit kisimiillutit, pulaartorivut. Minutsit ataaseq HTTP
_gid Daconet.dk Cookie, taanna atorlugu atuisut ataasiakkaat aamma webshopitsinni atuisarnerat malinnaaffigisinnaavarput. Nittartakkamut iseruit toqqortarineqarpoq kingornalu iseruit tulliuttuni nutarterneqartarluni. Google Analytics atorlugu inuttut paasissutissanik katersinngilagut, IP-adressimik kisitsisit kisimiillutit, pulaartorivut. Pingasut qaammatit HTTP

 

Marketing

Ateq Pisortaq Siunertaq Piffissaq kingulleq Typi
ads/ga-audiences Google.com Google AdWords-imit atorneqarpoq, atuisut, webstederit assigiinngitsut aqqutigalugit online-ikkut pissusilersornerat tunngavigalugu pisisartunngornissamut periarfissaqartut, nutserneqarnissamut atortarpoq. Session Pixel
fr Facebook.com Facebook-imit atorneqarpoq, browserikkut pissusilersornerit tunngavigalugu siunertaqartunik nutserneqarnissamut. Pingasut qaammatit HTTP
MUID Bing.com Microsoft-ip quppernerini qarasaasiat suut atorneqarnersut paasisarpoq. Cookie taanna atorneqarpoq, tusagassiuutinut, quppernerup misissuinermut, allanillu ingerlatsinermut siunertanut. Ukiut ataaseq HTTP
MUIDB Bing.com Identificerer, hvilke browsere der besøger Microsoft-sider. Denne cookie bruges til reklame, sideanalyse og andre driftsformål. Ukiut ataaseq HTTP 
tr Facebook.com  Uklassificeret   Session Pixel
hjIncludedInSample Daconet.dk Cookie taanna atorlugu Hotjar-imit paasineqarpoq, atuisoq misissuinermi atorneqartumi ilaatinneqarnersoq, heatmaps, tragte, optagelser il.il. pilersinniarlugit. Webshopimi sumiiffinnik pitsanngorsaanissamut ilisimasaqarnerulersitsisarpoq, taamaalilluta webshopimut pulaaruit atuisutut misigisaq pitsaanerusoq pissarsiarissavat. Session HTTP

 

Functional

Ateq Pisortaq Siunertaq Piffissaq kingulleq Typi
Shop Daconet.dk Pisiniarfigisat qimappatit pisinianngikkallaruit, webshoppi puussiatit iluarsaanneqarsimanngitsut 30-ni ulluni eqqaamasassavai. Cookie taanna inuttut paasissutissanik imaluunniit IP-adressinik katersinngilaq. 30-ni ullut HTTP

 

Unclassified

Cookies-it taakku tassaapput, siunertarisaat maanna paasiniarnermi ingerlatsivugut.

Ateq Pisortaq Siunertaq Piffissaq kingulleq Typi
_uetsid Daconet.dk Uklassificeret Session HTTP
vmcms Daconet.dk Uklassificeret Session HTTP

Google Tag Manager

Google Tag Manager atorparput webshopitsinni atuisut pissusilersornerannik paasissutissanik aqutsinissamut aammalu Google Analytics kontotsinnut ingerlatitseqqittarnissamut. Tamanna webshopip imarisaata, ilusilersugaanerata, aammalu markedsførings periarfissaasa pitsanngorsarnissaannut periarfissiivoq.

Cookies-it piiarneqarnissaat blokerneqarnissaallu

Browserit iserfigisatit aqqutigalugu cookies-it piiarneqarnissaannut blokerneqarnissaannullu periarfissaqarputit. Tamatumunnga ilitsersuut uani nassaarisinnaavat: http://minecookies.org/cookiehandtering

utaarsiassat Nalunaarsuiffiat

E-mail-imik nutaarsiassanik nalunaarsuiffimmut ilanngunnissamik toqqaaguit, e-mail-ikkut adressit tunniussat MailChimp-imut nassiunneqartarpoq, tassani e-mail-imik markedsføringsimik kiffartuussisartutut isigivarput. MailChimp tassaavoq paasissutissanik suliarinnittartoq pingajuattut isigaarput.

E-mail-ikkut adressit uagutsinni - aamma MailChimp-ip databasiani - uninngapput, MailChimp-ip e-mail-imik markedsføringsimik kiffartuussinerinik atuinerput ingerlatiinnarutsigu imaluunniit nalunaarsuiffimmit peerneqarnissamik immikkut kissaateqaruit. Tamanna pisarpoq nalunaarsuiffimmit peernermi linkit atorlugit peernermik nalunaaruteqarnikkut imaluunniit e-mail aqqutigalugu peerneqarnissamik kissaateqarnikkut. E-mail aqqutigalugu peerneqarnissamik kissaateqaruit, e-mail-ikkut adressit atorlugu nalunaaruteqarit, tassani e-mail-ikkut adressit atorlugu nalunaarsuiffitsinnut ilanngunneqarsimasut atorlugit.

Nalunaarsuiffimmut ilanngunnissamut ateq e-mail-ikkullu adressit tunniutissavatit. Paasissutissat taakku atorpagut kisimiilluta nutaarsiassanik nalunaarsuiffimmut nassiussinissamut aammalu imarisaata inuttut naleqqussarnissaanut.

Nutaarsiassanik nalunaarsuiffiit atornerinut tunngasut paasissutissat - tassunga ilanngullugit nutaarsiassat ammarneqarnersut, qanoq sivisutigisumik ammarneqartarnersut, e-mail-ikkut qaqugu piiarneqartarnersut aammalu linkit qaqugu toorineqartarnersut - IT-systemitsinniit katersorneqartarput isertuussaasumik ilusiligaanngorlugit. Paasissutissat taakku atorpagut kiffartuussinerput pitsanngorsarniarlugu, taamaalilluta suli pitsaanerusumik siunertaqartumillu imarisaqartitsinissamut periarfissiilluta.

Inuttut paasissutissatit toqqortarivagut nalunaarsuiffimmit peernissannut. Peernermi paasissutissat piiarneqartarput uagutsinniit aamma paasissutissanik suliarinnittartutsinniit.

Paasissutissatit allanut ingerlatitseqqittanngilagut.

Paasissutissanik unioqqutitsineq

Paasissutissanik unioqqutitsisoqarpat nittartakkap databasianut imaluunniit paasissutissanik suliarinnittartut pingajuattut databasianut, tamanna nalunaarutigissavarput inunnut tamanut aamma oqartussanut attuumassuteqartunut 72 tiimit iluanni unioqqutitsisoqarnerani, paasissutissat inuttut paasissutissatut ilisimaneqartut tillinneqarsimasut erserpat.

Datastyring

Nittartakkap paasissutissanik aqutsinera aqunneqarpoq: Frydendahl Im- & Export A/S-imit, tassaasoq DK-mi suliffeqarfik namminersortoq killeqanngitsumik CVR-normoriligaq 15891645.

Frydendahl Im- & Export A/S
Numitvej 27
6960 Hvide Sande

Tlf. 97 52 06 33
fiskenet@frydendahl.com

Inuttut paasissutissanut cookie-mullu tunngasut pillugit apeqqutit

Inuttut paasissutissanut politikkeqarnermut imaluunniit paasissutissanik suliarinninnermut apeqqutissaqaruit imaluunniit inuttut paasissutissanik illersuinermut inatsisit unioqqutinneqarsimasutut isumaqaruit, attavigisinnaavatsigut:

 

Frydendahl Im- & Export A/S
Numitvej 27
6960 Hvide Sande

Tlf. 97 52 06 33
fiskenet@frydendahl.com

 

Inuttut paasissutissanut apeqqut imaluunniit iserfiginnittarneq/download-erneq tiguneqarpat, sulisuvut immikkut ittut attavigisarpagut apeqqutit immikkut ittut aammalu qinnuteqaatit aaqqissuussinnaaniassagatsigit. Ajornartorsiutit annertunerusut pineqarpat, paasissutissanik amerlanerusunik pissarsiniarumaarpugut.