Pullatit

Immikkoortitikkit

Fisk & Hummertejne med 36 stk indg,10mm - 380D/6, 20 mtr "med skønhedsfejl"

Måske Danmarks billigste<\br>fisketejne med "skønhedsfejl"

620,00 dkk Momseqanngitsoq

Sipaarutillit14%

Fisk & Hummertejner med 36 stk indgange, 10mm - 380D/6

36 indgange
380/6
20 meter

1.116,00 dkk
959,20 dkk Momseqanngitsoq

N/A

59,00 dkk Momseqanngitsoq

Kalv m/12cm ring

Til hummer/krabbetejner

31,00 dkk Momseqanngitsoq

3.sl. Bomuld 2,5 mm Spoler af 0,250 kg (400m/kg)

3.sl. Bomuld 2,5 mm Spoler af 0,250 kg (400m/kg)

5,88 dkk Momseqanngitsoq

Hummertejne
sort

92cm x 45cm x 40cm

1.194,00 dkk Momseqanngitsoq

Dobbelt flugtåbning

Til div tejner

25,00 dkk Momseqanngitsoq

Regler

For tejner gælder der ikke særlige regler for anvendelsesperioder, som det kendes fra ruser. Sagt på en anden måde, må de anvendes året rundt. Dog skal du være opmærksom på almindelig fredningsperioder for de arter, som du ønsker at fange. Fredningsperioden for hummer og jomfruhummer kan du se i afsnittet herunder. Som fritidsfisker må du maksimalt fiske med seks redskaber - én tejne er ét redskab.

Læs mere om regler i Bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand

Mindstemål og fredningstid for skaldyr

Vær opmærksom på mindstemålene for hummere, og at de affviger alt efter hvilket område, hvor de fanges.

Art Fredningstid Farvand
Hummer 01. juli - 31. aug Limfjorden
Rognhummer Hele året Limfjorden
Jomfruhummer Ingen Ingen

 

Art Alle farvande Nordsøen
Limfjorden
Ringkøbing Fjord
Skagerak
Kattegat
Bælterne
Østersøen
Hummer        
- Rygskjoldslængde   8,7 cm 7,8 cm  
- Samlet længde     22 cm 21 cm
Jomfruhummer (fuld længde)   8,5 cm 10,5 cm 13 cm
Jomfruhummerhaler   4,5 cm 7,2 cm 7,2 cm

Du kan finder mere information om mindstemål og fredningstid i Fiskeristyrelsens folder Danske fredninger og mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand