Saviit

Aalisartunut saviit assigiinngitsut. Saviit aalisarnermi atugassat ipittuusussaapput tamatigullu pitsaasumik ulluinnarni atoruminartutut sanaajussallutik. Saviit, pitsaasumik aalisakkerissagaannii, qalulerinermi allatulluunniit atugassat pitsaasumik sanaajusussaapput. Tigummiuminartunik ipuligaapput ipitsuullutillu, ullormullu naammaginartumik naammassisaqarsinnaassutsimut iluaqusiisarlutik.

Saviit assigiinngitsut pitsaasullu Daconetip nioqqutigivai.