Fredningstider

Saltvand

Art Fredningstid Farvand
Gedde 01. apr - 15. maj Overalt
Havbars Hele året ICES afsnit IV b (i Nordsøen syd for Hanstholm) I rekreativt fiskeri, også fra kysten, er det kun tilladt at drive catch and release-fiskeri efter havbars. Det er forbudt at beholde om bord, flytte, omlade eller lande havbars fanget i nævnte område.
Havørred 16. nov - 15. jan Alle farvande (i yngledragt)* 
15. sep - 28/29. feb Vadehavet (alle) og farvandet omkring Bornholm (i yngledragt)  
Hele året I Ringkøbing, Nissum, Stadil fjorde og Von Å er havørred totalfredet
Helt 01. nov - 31. jan Alle farvande
01. okt - 31. marts Nissum Fjord
01. nov - 28/29. feb Ringkøbing + Stadil Fjord
Hummer 01. juli - 31. aug Limfjorden
Rognhummer  Hele året Limfjorden
Laks 16. nov - 15. jan Alle farvande (i yngledragt)*
Vadehavet
Vadehavet nord for Låningsvejen til Mandø, i Ringkøbing, Nissum og Stadil Fjorde og Von Å er laks totalfredet.
15. sep - 28/29. feb
Hele året
Snæbel  Hele året Alle farvande
Torsk   Fangstbegrænsning ** Vestlige Østersø

(underområde 22, 23 og 24)
Højst 5 torsk pr. dag.
I perioden 1. februar til 31. marts dog højst 3 torsk om dagen
Ål  Der er ikke en generel fredningstid for ålen, men der er regler for, hvilke redskaber der må anvendes og i hvilke perioder*** Alle farvande

* I fredningsperioden må du kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem. Farvede fisk skal straks og så nænsomt som muligt genudsættes.

** Der er ikke en fredningstid for torsk, men en EU-bestemt fangstbegrænsning for lyst- og fritidsfiskere: Højst 5 torsk pr. dag må tages med i land. I perioden 1. februar til 31. marts må højst 3 torsk pr. dag tages med i land.

*** Det ikke er tilladt at anvende krogliner fra 1. maj til 30. september eller at anvende ruser fra 10. maj til 31. juli. Stangning og blusning ikke er tilladt. 

Ferskvand

Art Fredningstid
Bækørred 16. november - 15. januar
Gedde 01. april - 30. april
Hankrebs 01. oktober - 31. marts
Havørred
farvet havørred i Bornholmske vandløb
16. november - 15. januar
16. september - 28./29. februar
Helt og heltling 01. november - 31. januar
Hunkrebs 01. oktober - 31. juli
Hunskrubbe 15. februar - 14 maj
Laks 16. november - 15. januar
Sandart 01. maj - 31. maj
Snæbel Hele året
Stalling 15. marts - 15. maj
Søørred 16. november - 15. januar
Ål Ingen generel fredningstid ***

*** Der er ikke en generel fredningstid for ålen, men der er regler for, hvilke redskaber der må anvendes og i hvilke perioder. Det er ikke tilladt at anvende ruser i ferskvand i perioden 16. oktober - 31. juli, begge dage inklusiv.