Fredningstider

Saltvand

Art Fredningstid Farvand
Gedde 01. apr - 15. maj Overalt
Havbars Hele året ICES afsnit IV b (i Nordsøen syd for Hanstholm) I rekreativt fiskeri, også fra kysten, er det kun tilladt at drive catch and release-fiskeri efter havbars. Det er forbudt at beholde om bord, flytte, omlade eller lande havbars fanget i nævnte område.
Havørred 16. nov - 15. jan Alle farvande (i yngledragt)* 
15. sep - 28/29. feb Vadehavet (alle) og farvandet omkring Bornholm (i yngledragt)  
Hele året I Ringkøbing, Nissum, Stadil fjorde og Von Å er havørred totalfredet
Helt 01. nov - 31. jan Alle farvande
01. okt - 31. marts Nissum Fjord
01. nov - 28/29. feb Ringkøbing + Stadil Fjord
Hummer 01. juli - 31. aug Limfjorden
Rognhummer  Hele året Limfjorden
Laks 16. nov - 15. jan Alle farvande (i yngledragt)*
Vadehavet
Vadehavet nord for Låningsvejen til Mandø, i Ringkøbing, Nissum og Stadil Fjorde og Von Å er laks totalfredet.
15. sep - 28/29. feb
Hele året
Snæbel  Hele året Alle farvande
Torsk   Fangstbegrænsning ** Vestlige Østersø

(underområde 22, 23 og 24)
Højst 5 torsk pr. dag.
I perioden 1. februar til 31. marts dog højst 3 torsk om dagen
Ål  Hele året Limfjorden

* I fredningsperioden må du kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem. Farvede fisk skal straks og så nænsomt som muligt genudsættes.

** Der er ikke en fredningstid for torsk, men en EU-bestemt fangstbegrænsning for lyst- og fritidsfiskere: Højst 5 torsk pr. dag må tages med i land. I perioden 1. februar til 31. marts må højst 3 torsk pr. dag tages med i land.

Ferskvand

Art Fredningstid
Bækørred 16. november - 15. januar
Gedde 01. april - 30. april
Hankrebs 01. oktober - 31. marts
Havørred
farvet havørred i Bornholmske vandløb
16. november - 15. januar
16. september - 28./29. februar
Helt og heltling 01. november - 31. januar
Hunkrebs 01. oktober - 31. juli
Hunskrubbe 15. februar - 14 maj
Laks 16. november - 15. januar
Sandart 01. maj - 31. maj
Snæbel Hele året
Stalling 15. marts - 15. maj
Søørred 16. november - 15. januar
Ål Ingen generel fredningstid ***

*** Der er ikke en generel fredningstid for ålen, men der er regler for, hvilke redskaber der må anvendes og i hvilke perioder. Det er ikke tilladt at anvende ruser i ferskvand i perioden 16. oktober - 31. juli, begge dage inklusiv.