Saarullinnut Qassutit

Saarullinnut qassutit qimisseriikkat pitsaasunik netitallit. Saarullinnut qassutit kivisittakkat, pitsaasunik qimiallit ujarallillu.

Saarullinnut qassutit naliginnaasumik qimissikkat, imaluunniit pisisartup kissaataa malillugu suliat. Assigiinngitsunik netitalerneqarsinnaapput, ningartaallu 52mm –miik 100mm angullugu angissuseqarlutik. Qassutinik pisisartup kissaataataa malillugu siliarineqassagunik  sap.akunneri marluk sisamallu qaangiunnerini piareerneqarsinnaapput.

Torsken

Torsken kendes på dens overbid, skægtråden og den lyse sidelinje. Farven på torsken varierer alt efter, hvor den lever, men den ses typisk som gråbrune eller grågrønne med brune, gule eller rødlige pletter. Torsk findes ofte i områder ved vrag eller omkring broer.

 

Fredningstider og mindstemål

Der er ikke en fredningstid for torsk, men i den vestlige Østersø (underområde 22, 23 og 24) er indført en EU-bestemt fangstbegrænsning for lyst- og fritidsfiskere: Højst 5 torsk pr. dag må tages med i land. I perioden 1. februar til 31. marts må højst 3 torsk pr. dag tages med i land.

Mindstemålet på torsk:

Saltvand Samlet længde
Nordsøen, herunder Ringkøbing Fjord og Limfjorden 35 cm
Skagerrak og Kattegat 30 cm
Østersøen og Bælterne 35 cm
   
Ferskvand Intet

Fritidsfiskere

Fritidsfiskere må kun benytte torskegarn, der har en monteret længde på maksimalt 3 x 45 meter. Alternativt kan du anskaffe dig et garn, som har en samlet længde på 135 meter. For bundsættegarn gælder at de maksimalt må have en højde 1,5 meter.