Råd og Regler

De fem huske råd for fritidsfiskere

 1. Uanset alder skal du have gyldigt fisketegn
 2. Sørg for at have korrekt sikkerhedsudstyr
 3. Lad altid nogen vide, at du er på havet
 4. Check vejrudsigten
 5. Du skal kende fiskeribekendtgørelserne
   

Regler for fritidsfiskeri

Bemærk: dette er vejledende regler. Tjek i dit lokale område!

Som fritidsfisker må du benytte op til seks redskaber i form af:

 • Garn – højst 3 stk.
 • Ruser (enkelte og dobbelte)
 • Tejner
 • Krogliner á 100 kroge

For garn, ruser og krogliner skal der være en afstand på 150 meter til pæleruser og erhvervsfisker-bundgarn. Indbyrdes skal de have en afstand på 50 meter. Garn skal holde en afstand på 100 meter til lavvandslinje og sejlrende. Bemærk at disse afstande kan variere lokalt. Som fritidsfisker må du sætte 135 meter garn uanset om der anvendes 1, 2 eller 3 garn, dog højst 3 garn og du må gerne have byttegarn ombord i kortere tid.

I perioden 1. juli til 15. november er det kun tilladt at anvende garn med maskemål 50 mm (halvmaske) eller derunder, og 65 mm (halvmaske) eller derover.

Som fritidsfisker, der fisker i saltvand må du anvende max 6 redskaber, hvoraf de 3 må være garn og kun ét af redskaberne må være en pæleruse. Denne skal anmeldes til Fiskeriinspektoratet. Som fritidsfisker må der vælges mellem 2 typer af pæleruser, saltvandsruse eller ferskvandsruse. Begge ruser skal have mindst 3 kalve.

Ved ferskvandsruse skal der være et ”vindue” mellem sidste og andensidste bøjle. ”Vinduet” skal være mindst 14 x 14 cm og have et maskemål på mindst 16mm (halvmaske).

Ved pæleruser afmærkes yderpælen med 2 flag og inderste pæl med 1 flag. Yderpælen afmærkes desuden med 2 lysreflekser, hvis redskabet står på mere end 2 meter vand. Pælene skal fjernes senest 14 dage efter at fiskeriet er afsluttet. Afbrækkede pæle fjernes straks, så de ikke er til fare for andre.

På dine redskaber skal der være et gyldigt fiskerinummer, der også skal mærkes med dit navn og adresse. Disse mærker skal være gjort forsvarligt fast og skal kunne tåle vand uden at skriften forsvinder. Erstatning for beskadigede redskaber forudsætter korrekt afmærkning af disse.

Bøjer afmærkes med 2 flag og 2 gule refleksbånd i redskabets vestlige ende og 1 flag og 1 gult refleksbånd i redskabets østlige ende.
Flag må ikke være hvide.

Vigtige links:

Køb af fisketegn: klik her

Fritidsfisker-tegnet indeholder det fiskerinummer som du sammen med gyldig legitimation altid skal medbringe, når du tager ud at fiske. Hvis du køber fisketegnet på posthuset skal du spørge efter et særskilt girokort, hvor fiskerinummeret er påtrykt.

Fiskeristyrelsens regler for: