Monterede heltgarn

Monteret som flyde og bundsættegarn med kvalitets flyde og synkeliner. Vi lagerfører tre forskellige typer heltnet, og disse net kan også leveres monteret efter dit ønske i løbet af 2-4 uger.

Heltgarn leveres både standardmonteret og efter ønske. 

Helten

Helten er sølvfarvet og kan kendes på dens rygfinne og fedtfinne før halen. Den har et svagt overbid og grove løse skæl. Sæsonen for fiskeri efter helt foregår i perioden fra juli til og med oktober.

Fredningstider og mindstemål

Fredningstider for helt:

Saltvand Periode
Ringkøbing Fjord og Stadil Fjord 01. nov - 31. jan
Nissum Fjord 01. okt - 31. marts
Overalt 01. nov - 28/29. feb
   
Ferskvand 01. nov - 31. jan

Mindstemål for helt:

Saltvand Samlet længde
Ringkøbing Fjord 34 cm
Alle øvrige farvande 36 cm
   
Ferskvand 36 cm

Fritidsfiskere

Fritidsfiskere må kun benytte heltgarn, der har en monteret længde på maksimalt 3 x 45 meter. Alternativt kan du købe et heltgarn, som har en samlet længde på 135 meter. For flydegarn gælder at de maksimalt må have en højde på tre meter, for bundsættegarn må højden maksimalt være 1,5 meter. I begge tilfælder må du maksimalt benytte 135 meter.