Monteret ørredgarn

Leveres både standardmonteret og monteret efter dine egne ønsker med 1. kvalitets flyde- og synkeliner i løbet af 2-4 uger. Ørredgarn leverer vi både som bundsættegarn og flydegarn..

Vi sidder ved telefonerne, hvis du har spørgsmål - ring bare.

Sortér efter:

Ørred bundsætte garn

0.25 x 50mm x 14,5ma x 3000kn
45 m flydeline nr. 1,5
49,5 m synkeline nr. 1,5

461,25 kr. Inkl. moms

Ørred bundsætte garn

0.28 x 55mm x 13,5ma x 3000kn
45 m flydeline nr. 1,5
49,5 m synkeline nr. 1,5

468,75 kr. Inkl. moms

Ørred bundsætte garn

0.28 x 55mm x 18,5ma x 3000kn
45 m flydeline nr. 2
49,5 m synkeline nr. 2

522,50 kr. Inkl. moms

Ørred bundsætte garn

0.28 x 60mm x 12,5ma x 3000kn
45 m flydeline nr. 1,5
49,5 m synkeline nr. 1,5

487,50 kr. Inkl. moms

Ørred bundsætte garn

0.28 x 65mm x 11,5ma x 3000kn
45 m flydeline nr. 1,5
49,5 m synkeline nr. 1,5

498,75 kr. Inkl. moms

Ørred bundsætte garn

0.28 x 65mm x 18,5ma x 3000kn
45 m flydeline nr. 2
49,5 m synkeline nr. 2

577,50 kr. Inkl. moms

Ørred Flydegarn

0.25 x 50mm x 14,5ma x 3000kn
45 m flydeline nr. 5
49,5 m synkeline nr. 1,5

582,50 kr. Inkl. moms

Ørred Flydegarn

0.28 x 55mm x 13,5ma x 3000kn
45 m flydeline nr. 5
49,5 m synkeline nr. 1,5

596,25 kr. Inkl. moms

Ørred Flydegarn

0.28 x 55mm x 18,5ma x 3000kn
45 m flydeline nr. 5
49,5 m synkeline nr. 1,5

612,50 kr. Inkl. moms

Ørred Flydegarn

0.28 x 60mm x 12,5ma x 3000kn
45 m flydeline nr. 5
49,5 m synkeline nr. 1,5

626,25 kr. Inkl. moms

Ørred Flydegarn

0.28 x 65mm x 11,5ma x 3000kn
45 m flydeline nr. 5
49,5 m synkeline nr. 1,5

623,75 kr. Inkl. moms

Ørred Flydegarn

0.28 x 65mm x 18,5ma x 3000kn
45 m flydeline nr. 5
49,5 m synkeline nr. 1,5

652,50 kr. Inkl. moms

Ørreden

Ørreden herunder havørred og regnbueørred, som er de mest fangede i garn, dog kan garnene anvendes til alle ørreder. Regnbueørreden har en lille karakteristisk fedtfinne på oversiden tæt på halefinnen. Over det meste af kroppen, ryg, fedt- og halefinner har den sorte pletter. Havørreden er sølvskinnende og slank med fedtfinne. Også havørreden har sorte pletter på ryg og kropsside. Sæsonen for fiskeri efter ørreder finder sted året rundt, men fisken er bedst i perioden fra april til september.

Fredningstider og mindstemål

Havørreden er fredet efter tidspunkterne i skemaet herunder.

Saltvand Farvand
16. nov - 15. jan Overalt (i yngledragt)*
15. sep - 28/29. feb Vadehavet
Hele året I Ringkøbing, Nissum (i yngledragt) og Stadil fjorde er nedfaldshavørred totalfredet
   
Ferskvand  
16. nov - 15. jan Overalt 

* I saltvand gælder fredning af ørred kun farvede fisk. I fredningsperioden må du kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem. Farvede fisk skal straks, og så nænsomt som muligt, genudsættes.

Mindstemålet på havørred:

Saltvand Samlet længde
Alle farvande 40 cm
   
Ferskvand 40 cm

Fritidsfiskere

Fritidsfiskere må kun benytte ørredgarn, der har en monteret længde på maksimalt 3 x 45 meter. Alternativt kan du anskaffe dig et garn, som har en samlet længde på 135 meter. For flydegarn gælder at de maksimalt må have en højde på tre meter, for bundsættegarn må højden maksimalt være 1,5 meter.