Ruser og tejner

Her i kategorien finder du hele vores store sortiment i ruser, tejner, rad og andet tilbehør til rusefiskeri. Hos Daconet kan du finde Danmarks største udvalg i ruser og tejner, og du kan finde redskaber til alt fra åle- til reje-, torskefiskeri samt læbefisk, krabbe og hummer.

Ruserne er gennemtestede i brug gennem efterhånden mange år, og de er lavet i førsteklasses kvalitetsnet og bøjler. Der er monteret på vores egen fabrik i Malaysia eller hos vore erfarne hjemmemontører her i Danmark.

Typer af ruser og tejner

Ruser kan overordnet opdeles i to kategorier, kasteruser og standruser, og der findes ingen tommelfingerregel omkring, hvornår man anvender det til et særligt formål. Det er alt efter den fiskeform, som man foretrækker mest.

En ruse er et tøndeformet fangstredskab, som indvendigt består af to til fire nettragte (kalve), som leder fisken ind i rusens ende (baggarnet). Rusen består af et forgarn, et mellemgarn og et baggarn, som hver har deres maskestørrelse, så mindre fisk kan undslippe rusen.

Vigtigt om stopriste (odderriste) og stopnet: Det er lovpligtigt at anbringe en stoprist eller et stopnet i ruseredskaber jf. Bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand og for saltvand er det kun i visse områder, hvor det er lovpligtigt (mere information i Bekendtgørelse om stoprist eller spærrenet i fiskeredskaber i visse salte vande).

Kasteruser

Kasteruser består typisk af to ruser, som er sammensyet på bøjler med et radgarn i mellem de to ruser. Ruserne er spændt ud mellem to ankre - én i hver ende. De fungerer således, at fisken svømmer mod et radgarn, en forhindring, og fisken svømmer herefter langs garnet, hvor den til sidst møder og bliver fanget i rusen i enten den ene eller den anden ende.

Standruser

Standruser består af en enkelt ruser, hvor fra der er påmonteret to radarme på hver side, som leder fisken hen i rusen. Radarmene kan have forskellig form og længder - dog må raden maks være 14 meter lang.