Monterede makrelgarn

 

Fredningstider og mindstemål
Der er ingen officiel fredningstiden på makrel.

Mindstemålet på makrel
Saltvand (længde)
Nordsøen, herunder Ringkøbing Fjord og Limfjorden: 30 cm
Skagerrak og Kattegat: 20 cm
Østersøen og Bælterne: Intet
 Ferskvand: Intet

Fritidsfiskere
Fritidsfiskere må kun benytte makrelgarn, der har en monteret længde på maksimalt 3 x 45 meter. Alternativt kan du anskaffe dig et garn, som har en samlet længde på 135 meter. For flydegarn gælder at de maksimalt må have en højde på tre meter, for bundsættegarn må højden maksimalt være 1,5 meter.