Monterede makrelgarn

Mest solgte produkter

Makrelgarn - Flydegarn

0.33 x 34mm x 44,5ma x
2000kn
33 m krydsflettet 5 mm line
m/flåd
36 m blyline nr. 2,5

732,50 dkk Inkl. moms

Makrelgarn
Flydegarn

0,20 x 34mm x 30,5 ma x 2000kn
33 m Hau Danline No. 35
m/ flåd - genanvendt
36,6 m blyline no. 2,5 - genanvendt

452,50 dkk Inkl. moms

Makrelgarn
Flydegarn

0,33 x 34mm x 30,5 ma x 2000kn
33 m x-flettet 5mm m/brugte cigarflåd
36,6 m blyline no. 2,5 - genanvendt

497,50 dkk Inkl. moms

Makrelgarn - Flydegarn

0,33 x 34mm x 100,5ma
2000kn
33 meter krydsflettet 5mm fletline
m/ flåd
36,5 meter blyline nr. 3

1.041,25 dkk Inkl. moms

Makrelgarn - Bundsættegarn

0,33 x 34mm x 100 ma
2000 kn
33 meter Krydsflettet 5mm fletline
m/ flåd
36.5 meter blyline nr. 4

1.015,00 dkk Inkl. moms

 

Fredningstider og mindstemål
Der er ingen officiel fredningstiden på makrel.

Mindstemålet på makrel
Saltvand (længde)
Nordsøen, herunder Ringkøbing Fjord og Limfjorden: 30 cm
Skagerrak og Kattegat: 20 cm
Østersøen og Bælterne: Intet
 Ferskvand: Intet

Fritidsfiskere
Fritidsfiskere må kun benytte makrelgarn, der har en monteret længde på maksimalt 3 x 45 meter. Alternativt kan du anskaffe dig et garn, som har en samlet længde på 135 meter. For flydegarn gælder at de maksimalt må have en højde på tre meter, for bundsættegarn må højden maksimalt være 1,5 meter.